Политика приватности Интернет презентације
"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град

Тим који уређује интернет презентацију "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град на (www.henavrbasu.com) се обавезује да ова презентација поштовати приватност посјетилаца презентације.

Интернет презентација "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град не прикупља аутоматски било какве личне податке о Вама, као што је име, број телефона или е-маил адреса. Ми прикупљамо овакве информације искључиво уколико нам их ви поднесете шаљући нам електронску пошту.

Све личне информације креиране, држане или прикупљене од стране ове презентације ће бити чуване искључиво за потребе комуникације између интернет презентације "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град и посјетилаца презентације.

Администратори интернет презентацију "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град употребљавају софтвер који прати мрежни саобраћај ради идентификације покушаја неауторизованих приступа ради додавања или промјене информација, или узроковања штете било којим другим путем. Овај софтвер прима и биљежи ваше IP адресе рачунара с којег сте извшили приступ на интернет презентацију "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град, датум и вријеме посјете, као и странице које су посјећене. Не радимо покушаје повезивања ових адреса са идентитетом посјетиоца, све док исти не покуша наншење штете према интернет презентацији "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град.

Интернет презентација "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град не практикује кориштење тзв. "cookies" ради праћења како наши посјетиоци користе ову презентацију. Уколико се ипак у појединим апликацијама и користе, увијек можете на Вашем претраживачу укључити опцију детекције записивања "cookies" те исте одбацити.