• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
Флуоресцентне лампе

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Флуоресцентне лампе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у...

Saznajte više
Израда пројекта обезбјеђења беспрекидног напајања за Управну зграду у Мркоњић Граду

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда пројекта обезбјеђења беспрекидног напајања за Управну зграду у Мркоњић Граду,додјељује се најбоље оцијење...

Saznajte više
Набавка и уградња вањског хидранта

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Набавка и уградња вањског хидранта на МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу КП "...

Saznajte više
Сервисирање и одржавање клима уређаја

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање клима уређаја,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Електромонт"с.п.Бања Л...

Saznajte više
Одвоз комуналног отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Оквирни споразум за набавку услуга-Одвоз комуналног отпада,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем Комунално предузеће "...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила (ŠKODA SUPERB рег.број:М63-О-424)

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(ŠKODA SUPERB рег.број:М63-О-424),из разлога што није достављена ниједна понуда у од...

Saznajte više
Технички преглед чамаца

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Технички преглед чамаца,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "KOTEX-COMPANY"д.о.о.Градишка за пону...

Saznajte više
Израда и уградња АБ плоча

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Израда и уградња АБ плоча за кабловске канале у кругу електране,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу А...

Saznajte više
10 књига на тему историје српског народа и знаменитих Срба

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-10 књига на тему историје српског народа и знаменитих Срба,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "С култур...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила Peugeot Boxer,рег.број:Е39-К-483,додјељује се најбоље оције...

Saznajte više
Аудит систем

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Аудит систем управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ISO 9001 и ISO14001,додјељује се ...

Saznajte više
Електричарски алат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Електричарски алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"ЕЛНОС БЛ" д.о.о. Бања Лука запонуђену цијену...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »