• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Позив за учествовање у преговарачком поступку – Уље за потребе машинске службе

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-259/15 од 01.06.2015. године,  предузећу „Ineo“ д.о.о. из Чапљине  је упућен позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку роба – Набавка уља за потребе машинске службе.

У прилогу се налази Позив за преговарачки поступак заједно са анексима.

Документи за преузимање:
 
Poziv i aneksi (pdf, 271kb)
Одржавање и подршка софтверу за евиденцију утрошка хране у ресторану друштвене исхране за 2023.годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Одржавање и подршка софтверу за евиденцију утрошка хране у ресторану друштвене исхране за 2023.годину,додјељује ...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа Peugeot 508,2.0 HDI,рег.број:Ј50-Т-828

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа Peugeot 508,2.0 HDI,рег.број:Ј50-Т-828,...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Citroen Y Jumper FG,рег.број:М43-А-315)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Citroen Y Jumper FG,рег.број:М43-А-315)...

Saznajte više
Израда ревизије идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету "Ада поље"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Израда ревизије идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету "Ада поље"снаге до 10 MW,...

Saznajte više
Уређај за мјерење концентрације хлора у води

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Уређај за мјерење концентрације хлора у води,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PROBU...

Saznajte više
Одржавање система узбуњивања низводно од ХЕ Бочац

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Одржавање система узбуњивања низводно од ХЕ Бочац,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Centronix...

Saznajte više
Алкохолна и безалкохолна пића

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Алкохолна и безалкохолна пића,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ТРГОВАЧКА РАДЊА ШИКМАН ДМ С.П.МЛАДЕН ...

Saznajte više
Спровођење анализе стања и израда елебората о оцјени трофичности акумулације Бочац 1 и Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуге-Спровођење анализе стања и израде елебората о оцјени трофичности акумулације Бочац 1 и Бочац 2,додјељује с...

Saznajte više
Посипачица

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Посипачица,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Agrocoop"д.о.о.Кобатовци у вриједности од 2.520,00 ...

Saznajte više
Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2023.годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2023.годину,додјељује се најбоље оцијењеном по...

Saznajte više
Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ "Бочац" и МХЕ"Бочац 2" на животну средину

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2" на животн...

Saznajte više
Набавка и уградња опреме за видеоконференције

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка и уградња опреме за видеоконференције,додјељује се најбоље оцијењеном предузећу"PROINTER ITSS&q...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »