• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на ХЕ "Бочац" и на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавке,број:07-1160-6/21 од 21.05.2021.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање енергетских трансформатора,Лот-2 испитивање оба генератора и свих трансформатора на МХЕ "Бочац 2",Лот-3 Испитивање генераторских заштита МХЕ "Бочац 2",Лот-4 Испитивање генераторских заштита и Лот-5 испитивање генератора,додјељује се понуђачу за следеће лотове:

-Лот-1 "МХ ЕРС-ЗД Ирце" а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 30.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-2 "МХ ЕРС-ЗД Ирце" а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 20.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-3 "МХ ЕРС-ЗД Ирце" а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 9.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-4 "МХ ЕРС-ЗД Ирце" а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 14.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-5 "МХ ЕРС-ЗД Ирце" а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 24.980,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Машина за чишћење цијеви

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Машина за чишћење цијеви,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о. Бања Лука у вриједности ...

Saznajte više
Продужење лиценце за антивирусни софтвер

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Продужење лиценце за антивирусни софтвер,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "DIGIT"д.о.о. ...

Saznajte više
Адвокатске услуге

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Адвокатске услуге,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Адвокату Браниславу Цвијановићу у вриједности од 5.94...

Saznajte više
Поништење поступка-Анализа турбинских уља

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Анализа турбинских уља из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а у складу са чланом 69.став (2)тачка д)Закона о јавни...

Saznajte više
Резни и брусни алат

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Резни и брусни алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Tauz"д.о.о. Бања Лука за понуђену ци...

Saznajte više
Попуна ватрогасне опреме

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Попуна ватрогасне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у в...

Saznajte više
Заптивни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Заптивни материјал(Лот-1 Љепила и Лот-2 Гуме у плочи),додјељује се најбоље овијењеном понуђачу за следеће лотове: ...

Saznajte više
Врхови за лемилицу

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Врхови за лемилицу,тинол(легура калаја),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Примапром" д.о.о. Бања...

Saznajte više
Проводни изолатори 10,5 kV

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Проводни изолатори 10,5 kV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу:"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука у вријед...

Saznajte više
Израда идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету "Ада поље"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету "Ада поље" снаге до 10 MW,додјељуј...

Saznajte više
Арматура заводу

Прихвата сње Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Арматура за воду,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS" д.о.о. Бања Лука у вриједности од 2.0...

Saznajte više
Црна металургија

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Црна металургија,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз" д.о.о. Бања Лука у вриједности од 1.879...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »