• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка набавке-Специјалистички преглед примарних и секундарних испитних јединица

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Специјалистички преглед примарних и секундарних испитних јединица,из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну набавку.Поступак ће се поновити у складу са Законом о јавним набавкама.

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање:
 
Опрема за одржавање електронских сједница Управе предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за одржавање електронских сједница управе предузећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗТР "MEDI...

Saznajte više
Обрада сеизмолошких података и израда елабората

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обрада Сеизмолошких података и израда елабората,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Републички хидром...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на ХЕ "Бочац" и на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавке,број:07-1160-6/21 од 21.05.2021.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање енергетских трансформатора,Лот-2 испитивање оба генерато...

Saznajte više
Анализа података са система за праћење вибрација

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ Бочац,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "R...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,Minibus Peugeot boxer,рег.број:А81-О-15...

Saznajte više
Испитивање побуде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Испитивање побуде,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Електротехнички институт "Никола Тесла&quo...

Saznajte više
Поништење поступка-Анализа турбинских уља

Поништава се поступак јавне набавке-Анализа Турбинских уља из разлога што је цијена примљене понуде знатно већа од средстава обезбјеђених за поступак набавке,а у складу са Законом ...

Saznajte više
Опрема за изградњу и уградњу самоносивих клизних капија на МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за изградњу и уградњу самоносивих клизних капија на МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном...

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Примапром&...

Saznajte više
Преглед лопатица радног кола

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед лопатица радног кола,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:Санација и испитивање метала д...

Saznajte više
Сервисирање кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање(редовно и ванредно)пет кафе апарата на локацијама Бочац и Мркоњић Град,додјељује се најбоље оцијењен...

Saznajte više
Позив за доставу понуде - Хотелске услуге

Позив за доставу понуде за Хотелске услуге на период од годину дана сукцесивно према потреби Уговорног органа.

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »