• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Позив за доставу понуде - Хотелске услуге

Позив за доставу понуде за Хотелске услуге на период од годину дана сукцесивно према потреби Уговорног органа.

Документи за преузимање:
 
Преглед лопатица радног кола

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед лопатица радног кола,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:Санација и испитивање метала д...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Специјалистички преглед примарних и секундарних испитних јединица

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Специјалистички преглед примарних и секундарних испитних јединица,из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбј...

Saznajte više
Сервисирање кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање(редовно и ванредно)пет кафе апарата на локацијама Бочац и Мркоњић Град,додјељује се најбоље оцијењен...

Saznajte više
Суви дистрибутивни трансформатор

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Суви дистрибутивни трансформатор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "NEXEN"д.о.о. Бања Лук...

Saznajte više
Преглед и одржавање далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед и одржавање далековода 35 kV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Конзорцијум:"Миг Електр...

Saznajte više
Паркирање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Паркирање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Општина Мркоњић Град за понуђену цијену у износу...

Saznajte više
Поништење поступка-Врхови за лемилицу

Поништава се поступак јавне набавке роба-Врхови за лемилицу,тинол(легура калаја) из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјђених средстава за предметну...

Saznajte više
Набавка бојлера

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка бојлера,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PROCESNA OPREMA INŽENJERING"д.о.о. Трн-Л...

Saznajte više
Четкице за синхроне генераторе

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Четкице за синхроне генераторе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Бања Лука...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Набавка и уградња водомјерних летви на МХЕ "Бочац 2"

Поништава се Поступак јавне набавке услуга-Набавка и уградња водомјерних летви на МХЕ "Бочац 2",из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђе...

Saznajte više
Резервно бројило генератора

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Резервно бројило генератора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "METERING SOLUTIONS"д.о.о. Ба...

Saznajte više
Ревизија акта о процјени ризика

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Ревизија акта о процјени ризика за свако радно мјесто,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Преве...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »