• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка бојлера,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PROCESNA OPREMA INŽENJERING"д.о.о. Трн-Лакташи за понуђену цијену од 2.052,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Преглед лопатица радног кола

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед лопатица радног кола,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:Санација и испитивање метала д...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Специјалистички преглед примарних и секундарних испитних јединица

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Специјалистички преглед примарних и секундарних испитних јединица,из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбј...

Saznajte više
Сервисирање кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање(редовно и ванредно)пет кафе апарата на локацијама Бочац и Мркоњић Град,додјељује се најбоље оцијењен...

Saznajte više
Позив за доставу понуде - Хотелске услуге

Позив за доставу понуде за Хотелске услуге на период од годину дана сукцесивно према потреби Уговорног органа.

Saznajte više
Суви дистрибутивни трансформатор

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Суви дистрибутивни трансформатор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "NEXEN"д.о.о. Бања Лук...

Saznajte više
Преглед и одржавање далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед и одржавање далековода 35 kV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Конзорцијум:"Миг Електр...

Saznajte više
Паркирање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Паркирање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Општина Мркоњић Град за понуђену цијену у износу...

Saznajte više
Поништење поступка-Врхови за лемилицу

Поништава се поступак јавне набавке роба-Врхови за лемилицу,тинол(легура калаја) из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјђених средстава за предметну...

Saznajte više
Четкице за синхроне генераторе

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Четкице за синхроне генераторе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Бања Лука...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Набавка и уградња водомјерних летви на МХЕ "Бочац 2"

Поништава се Поступак јавне набавке услуга-Набавка и уградња водомјерних летви на МХЕ "Бочац 2",из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђе...

Saznajte više
Резервно бројило генератора

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Резервно бројило генератора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "METERING SOLUTIONS"д.о.о. Ба...

Saznajte više
Ревизија акта о процјени ризика

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Ревизија акта о процјени ризика за свако радно мјесто,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Преве...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »