• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Испорука резервних кабловских глава и одводника пренапона

Одабран најповољнији добављач за испоруку роба – Групе резервних кабловских глава 35кV и одводника пренапона за ТС „Пенић Кућа“

Saznajte više
Завршен поступак набавке адвокатских услуга

Завршен поступак набавке адвокатских услуга на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама

Saznajte više
Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

Завршена набавка услуге - Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

Saznajte više
Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

Saznajte više
Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Saznajte više
Завршен поступак набавке дежурног возила

Завршена набавка дежурног возила.

Saznajte više
Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2 у ХЕ „Бочац“

Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2 у ХЕ „Бочац“

Saznajte više
Завршен поступак набавке услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

Одабран добављач услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

Saznajte više
Нострификације техничке документације – Систем за управљање и аквизицију података у ХЕ „Бочац“

Одабран добављач услуге - Нострификације техничке документације – Систем за управљање и аквизицију података у ХЕ „Бочац“

Saznajte više
Завршена набавка DLMS/104 конвертора протокола

Завршена набавка DLMS/104 конвертора протокола

Saznajte više
Редован и периодични технички преглед возила

Додијељен Уговор за редован и периодични технички преглед возила

Saznajte više
Додијељен Уговор за услугу - Тест умањења вриједности имовине за 2015. годину

Изабран најповољнији добављач услуге - Тест умањења вриједности имовине за 2015. годину

Saznajte više
... 95 ... или идите директно на страницу бр. »