• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Производи за одржавање хигијене

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Производи за одржавање хигијене,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Еуросан" д.о.о. Бања Лука за п...

Saznajte više
Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система,додјељује се најбоље оцијењеном "MTEL" а.д...

Saznajte više
Поништење одлуке о избору број:УП-62/21 од 10.02.2021

Поништава се Одлука о избору број:УП-62/21 од 10.02.2021.године за јавну набавку услуга-Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система. У Прилогу је Одлука о поништењу.

Saznajte više
Алкохолна и безалкохолна пића

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Алкохолна и безалкохолна пића,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем Дисконт пића "Руби...

Saznajte više
Систематски љекарски преглед радника

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс II дио Б("Службени гласни...

Saznajte više
Санација олука и кровова на објектима ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Санација олука и кровова на објектима ХЕ"Бочац",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Л...

Saznajte više
Баждарење мјерне опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Баждарење мјерне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ОРАО"а.д. Метролошка лаборатор...

Saznajte više
Набавка канцеларијског материјала

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Набавка канцеларијског материјала,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "Примапром&quo...

Saznajte više
Позив за доставу понуде-Угоститељске услуге

Позив за доставу понуде за угоститељске услуге у ужем смислу(храна и пиће) за 2021.годину

Saznajte više
Сушач ваздуха

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Сушач ваздуха за МХЕ"Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Урбан БиХ"д.о.о....

Saznajte više
Оптичка спојна опрема

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Оптичка спојна опрема,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Primaprom"д.о.о. Бања Лука за понуђ...

Saznajte više
Опрема за испитивање и мјерење

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за испитивање и мјерење,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове: -За Лот-1 "Елко&qu...

Saznajte više
... 3 ... или идите директно на страницу бр. »