• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Баждарење вентила сигурности

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Баждарење вентила сигурности,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"ТАНК ИНСПЕКТ"д.о.о.Бања Лука за ...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Спровођење порибљавања

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Спровођење порибљавања на локацији акумулације Бочац и Бочац 2 за текућу годину,из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљи...

Saznajte više
Услуге обуке и полагања стручног испита за руковање мосном дизалицом

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Услуге обуке и полагања стручног испита за руковаоца мосном дизалицом,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу У...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа за штампаче и копир апарате

Поништава се поступак јавне набавке роба-Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа за штампаче и копир апарате,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем...

Saznajte više
Паркирање возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Паркирање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Општина Мркоњић Град за понуђену цијену у износу од 3....

Saznajte više
Набавка путничког возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка путничког возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АУТО КОМЕРЦ В.С"д.о.о.Бања Лука...

Saznajte više
Резервни сензори

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни сензори,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Монти"д.о.о.Зворник за понуђену цијену у изно...

Saznajte više
Заставе

Прихвата се Препорука Кмоерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Заставе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Занатска радња "DESIGN"СП Пејаковић Душко у вриједности...

Saznajte više
Намирнице за ресторан друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци роба-Намирнице за ресторан друштвене исхране,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "НИЗ КОМ...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Спровођење чишћења плутајућег отпада

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ "Бочац" и из корита Црне Ријеке укључујући и обални појас(за пе...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-...

Saznajte više
Потрошни материјал за возни парк

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за возни парк,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "КРАЈИНАПЕТРОЛ&quo...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »