• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Електричарски алат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Електричарски алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"ЕЛНОС БЛ" д.о.о. Бања Лука запонуђену цијену у износу од 4.226,24 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: