• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Обезбјеђење банкарске гаранције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе,број:07-2709-2/23 од 31.08.2023.године и Уговор о набавци услуга-Обезбјеђење банкарске гаранције за добро извршење посла у периоду пројектовања и изградње соларне електране"Ада поље" I фаза,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"НЛБ БАНКА" а.д.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 1.200,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: