• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Резервни дијелови за систем управљања МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за систем управљања МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 31.993,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: