• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Одлука о поништењу-Објављивање различитих информација из предузећа путем вањског мултимедијалног дисплеја

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем великог вањског мултимедијалног дисплеја,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року(члан 69.став(2)тачка а)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број39/14)).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: