• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Сервисирање 5 кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање(редовно и ванредно) 5 кафе апарата на локацијама Бочац и Мркоњић Град,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "БЕЛ ПРИНТ"д.о.о.Челинац за понуђену цијену у износу од 2.564,10 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: