• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Ревизија главног пројекта за 35 kV постројење

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ревизија главног пројекта за 35 kV постројење,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Истраживачко развојни центар електроенергетике-ИРЦЕ"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 5.995,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: