• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Хидраулични серво мотори

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:02-1501-11/22 од 01.08.2022.године и уговор за јавну набавку роба-Хидраулични серво мотори,додјељује се групи понуђача:"STEFFEX ENGINEERING"д.о.о. Сарајево(Вођа групе) и "ППТ-ПЕТОЛЕТКА"д.о.о. Трстеник(члан групе) за понуђену цијену у износу од 60.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: