• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Набавка робе за прославу јубилеја предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка робе за прославу јубилеја предузећа(ЛОТ-1 Печено месо,ЛОТ-2 Свјеже месо),додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима за следеће лотове:

- За Лот-1(Печено месо) УР "Излетник" Мркоњић Град у вриједности од 3.020,00 КМ без ПДВ-а;

- За Лот-2(Свјеже месо) ЗТР "Месница од Малића" Малић Рада с.п. Мркоњић Град у вриједности од 675,00 КМ без ПДВ-а

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: