• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Израда пројекта дизајна личне заштитне одјеће

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда пројекта дизајна односно визуелног идентитета и сировинског састава личне заштитне одјеће,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Nukleon"д.о.о. Бања Лука,у вриједности од 2.950,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: