• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка-Бушење отвора

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Бушење отвора у армиранобетонском зиду из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року(члан 69.став(2)тачка а)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број39/14)).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: