• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Производи за одржавање хигијене

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци роба-Производи за одржавање хигијене,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "Еуросан"д.о.о.Бања Лука за понуђени износ од 7.998,37 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: