• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс IIдио Б("Службени гласник БиХ"бр.39/14)-Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Мавас" д.о.о. Мркоњић Град за понуђену цијену у износу од 14.960,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: