• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Saznajte više
Завршен поступак набавке дежурног возила

Завршена набавка дежурног возила.

Saznajte više
Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2 у ХЕ „Бочац“

Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2 у ХЕ „Бочац“

Saznajte više
Завршен поступак набавке услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

Одабран добављач услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

Saznajte više
Нострификације техничке документације – Систем за управљање и аквизицију података у ХЕ „Бочац“

Одабран добављач услуге - Нострификације техничке документације – Систем за управљање и аквизицију података у ХЕ „Бочац“

Saznajte više
Завршена набавка DLMS/104 конвертора протокола

Завршена набавка DLMS/104 конвертора протокола

Saznajte više
Редован и периодични технички преглед возила

Додијељен Уговор за редован и периодични технички преглед возила

Saznajte više
Додијељен Уговор за услугу - Тест умањења вриједности имовине за 2015. годину

Изабран најповољнији добављач услуге - Тест умањења вриједности имовине за 2015. годину

Saznajte više
Одабран испоручилац пумпи и вентила за гријање

На основу Препоруке Комерцијалне службе одабран испоручилац пумпи и вентила за гријање

Saznajte više
Одабран добављач канцеларијског намјештаја

Одабран најповољнији добављач за испоруку канцеларијских столица.

Saznajte više
Завршена набавка резервних дијелова за турбински регулатор

Додијељен уговор о набавци роба – Резервни дијелови за турбински регулатор

Saznajte više
Додијељен Уговор за израду елабората заштите од пожара

Додијељен Уговор за израду елабората заштите од пожара

Saznajte više
... 94 ... или идите директно на страницу бр. »