• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Завршен поступак набавке потопне пумпе

Закључен Уговор о набавци роба – Потопне пуме за воду и галерију бране за потребе машинске службе

Saznajte više
Склопљен Уговор са добављачем склопне технике за електро службу

Изабран добављач за испоруку робе - Склопна техника за електро службу.

Saznajte više
Изабран добављач за одвожење основних средстава и материјала из складишта

По завршеном постуку јавне набавке изабран добављач услуге - Одвожење основних средстава и материјала из складишта

Saznajte više
Изабран добављач за уградњу система за мјерење протока воде кроз тлачну цијев агрегата бр.1

Завршен поступак јавне набавке услуге - Уградња система за мјерење протока воде кроз тлачну цијев агрегата бр.1

Saznajte više
Додијељени Уговори за добављаче у поступку набавке - Групе резервних сензора

На основу препоруке Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба – Групе резервних сензора, додјељене су најбоље оцијењеним понуђачима.

Saznajte više
Одабаран извођач радова за услугу - Анализа уља

Уговор је додијељен најповољнијем понуђачу „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича

Saznajte više
Додијељен Уговор за набавку EPLAN софтвера

На основу Препоруке Комисије за јавне набавке Уговор о набавци услуга - EPLAN P8 professional и EPLAN software P8 professional update V2.0 toV2.3 и SWS одржавање EPLAN P8 professional, додјељен је најбоље оцијењеном понуђачу "PLANET SOFT“ д.о.о. Бања Лука.

Saznajte više
Одабран извођач грађевинских радова за изградњу МХЕ "Бочац 2"

На основу члана 64. став 1. тачка б) („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), и Правилника о директном споразуму („Сл. гласник БиХ“, број 90/14) на Препоруку Комисије за јавне набавке број: 06-1132-7/15 од 02.07.2015. године у предмету набавке радова - Изградња МХЕ „Бочац 2“ – грађевински радови, Управа Предузећа је донијела одлуку о избору најповољнијег понуђача за набавку радова- Изградња МХЕ „Бочац 2“ – грађевински радови и додијелила Уговор најбоље оцијењеном понуђачу „Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи за понуђену цијену у износу од 16.533.091,95 КМ без ПДВ-а.

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку - Увезивања разних подсистема на нови ДЦС - Лот 4

На основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-251/15 од 01.06.2015. године, упућен позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуге.

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку - Кориштење огласног простора у дневним новинама

На основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-309/15 од 26.06.2015. године, упућујен позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуга – Кориштење огласног простора у дневним новинама.

Saznajte više
Објављен поступак јавне набавке услуге за повезивање различитих подсистема на нови ДЦС

На основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-251/15 од 01.06.2015. године, објављен је поступак јавне набавке услуге – Увезивања разних подсистема на нови ДЦС (Дистрибуирани контролни систем)

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку - Објављивање огласних материјала

На основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-142/15 од 01.04.2015. године, објављен је позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуга – Објављивање огласних материјала.

Saznajte više
... 77 или идите директно на страницу бр. »