• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему за 2022.годину

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Провјера обрачуна одложених пореза у "SAP ERP"систему за 2022.годину,додјељује се најбоље оцијењ...

Saznajte više
Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19,од стране овлаштеног акту...

Saznajte više
Набавка фотокопирног апарата

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка фотокопирног апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Биро,Кип"д.о.о.Бања Лука у ...

Saznajte više
Процјена инвестиционих некретнина за 2022.годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Процјена инвестиционих некретнина за 2022.годину,у складу са МРС 40,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &qu...

Saznajte više
Анализа уговора о међусобним економским односима МХ "ЕРС" и ЗП "Хе на Врбасу"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Анализа уговора о међусобним односима број:01-2815/21 од 25.10.2021.године закљученог између МХ "ЕРС&...

Saznajte više
Кухиња у кафе ресторану

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Кухиња у кафе ресторану Управне зграде,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Зидарт"д.о.о.Мркоњић Гр...

Saznajte više
Разврставање опреме под притиском према спецификацији

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Разврставање опреме под притиском према спецификацији,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "TANC INSPEC...

Saznajte više
Интервентна санација водовода и канализације

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Интервентна санација водовода и канализације у Управној згради,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Инсталац...

Saznajte više
Сервис компресора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервис компресора MATTEI на "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "КПМ Аутомобили&qu...

Saznajte više
Хидраулични цилиндар

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Хидраулични цилиндар улазног затварача агрегата МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном по...

Saznajte više
Набавка путничког возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка путничког возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АУТО ПЛУС"д.о.о.Бања Лука за по...

Saznajte više
Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-3183-6/22 од 06.12.2022.године и Уговор за јавну набавку услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из пред...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »