• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Резервни дијелови за операторске станице-МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за операторске станице-МХЕ Бочац 2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Media Portal&q...

Saznajte više
Намирнице за ресторан друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Намирнице за ресторан друштвене исхране,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "НИЗ КОМ...

Saznajte više
Реконструкција водомјерне станице Црна ријека

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Реконструкција водомјерне станице Црна ријека,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ALEM Sistem&q...

Saznajte više
Одвоз комуналног отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум за набавку услуга-Одвоз комуналног отпада,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем Коминално предузеће "...

Saznajte više
Попуна ватрогасне опреме

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Попуна ватрогасне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"IM FIRE SECURITY"д.о.о.Бања Лука у ври...

Saznajte više
Поништење поступка-Редовно севисирање и ванредне поправке возила предузећа за ЛОТ 2

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа за ЛОТ 2,из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива(члан 69.ста...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,закључиће се са најбоље оцијењеним пону...

Saznajte više
Поништење поступка-Израда стручног мишљења и УТ услова за санацију обале и заштиту објекта на локалитету"Шервалова кућа"

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Израда стручног мишљења и УТ услова за санацију обале и заштиту објекта на локацији "Шервалова кућа",из разлога што је цијена п...

Saznajte više
Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање ватродојаве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у в...

Saznajte više
Испитивање ППЗ генератора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање противпожарне заштите генератора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"...

Saznajte više
Извођење геотехничке и инжињерскогеолошке анализе лијеве обале

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Извођење геотехничке и инжињерскогеолошке анализе лијеве обале ријеке Врбас,додјељује се најбоље оцијењеном пону...

Saznajte više
Израда стручног налаза

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда стручног налаза вјештака грађевинске струке по питању стабилности и евентуалне угрожености доводног канал...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »