• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Сет хидрауличког алата

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Сет хидрауличког алата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "HANSA-FLEX"д.о.о. Сарајево за пон...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на утакмицама ФК "Рудар-Приједор" Приједор

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Рекламирање предузећа на утакмицама фудбалског клуба,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу:ФК "РУД...

Saznajte više
Накнаде приликом уплате добровољног пензијског доприноса

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Накнада приликом уплате добровољног пензијског доприноса мјесечно("улазна накнада"),додјељује се најбо...

Saznajte više
Водомјерне летве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Водомјерне летве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ALEM SISTEM"д.о.о. Сарајево у вриједности од ...

Saznajte više
Опрема за одржавање електронских сједница Управе предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за одржавање електронских сједница управе предузећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗТР "MEDI...

Saznajte više
Обрада сеизмолошких података и израда елабората

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обрада Сеизмолошких података и израда елабората,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Републички хидром...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на ХЕ "Бочац" и на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавке,број:07-1160-6/21 од 21.05.2021.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање енергетских трансформатора,Лот-2 испитивање оба генерато...

Saznajte više
Анализа података са система за праћење вибрација

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ Бочац,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "R...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,Minibus Peugeot boxer,рег.број:А81-О-15...

Saznajte više
Испитивање побуде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Испитивање побуде,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Електротехнички институт "Никола Тесла&quo...

Saznajte više
Поништење поступка-Анализа турбинских уља

Поништава се поступак јавне набавке-Анализа Турбинских уља из разлога што је цијена примљене понуде знатно већа од средстава обезбјеђених за поступак набавке,а у складу са Законом ...

Saznajte više
Опрема за изградњу и уградњу самоносивих клизних капија на МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за изградњу и уградњу самоносивих клизних капија на МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »