• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Соларна електрана "Ада Поље"

Предузеће ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. наставља са улагањима у изградњу нових производних објеката. У Плану инвестиција за наредни период планирана је изградња соларне електране "Ада поље"

Локација за изградњу се налази између магистралног пута Бања Лука – Јајце и лијеве обале ријеке Врбас, на удаљености од око 2 km низводно од бране ХЕ „Бочац“.

Планирана је изградња соларне електране „Ада поље“ инсталисане снаге од 9,26 МWp и просјечне годишње производње 11,75 GWh.

Процијењена инвестициона улагања се крећу око 20 милиона КМ.

У току су активности на обезбјеђењу потребних дозвола и сагласности у складу са законском регуалтивом у Републици Српској.