• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Одлуке са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара