• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Надзорни одбор заказао XX редовну сједницу Скупштине акционара

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД
Мркоњић Град
Број: НО_____/15
03.09.2015. године

На основу члана 45. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор доноси
ОДЛУКУ

Сазив и дневни ред за XX редовну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, објављен у дневним листовима „ГЛАС СРПСКЕ" и „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ" дана 25.08.2015. године, мијења се због техничке грешке и гласи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Извода из записника са XИИИ ванредне Скупштине акционара;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију;
6. Разматрање и усвајање:
а) Извјештаја независног ревизора „Делоитте" по финансијским извјештајима за 2014. годину;
б) Извјештаја о пословању ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања);
в) Финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину;
г) Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају „Делоитте" за 2014. годину
7. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину;

У свему осталом Сазив XX редовне сједнице Скупштине акционара ЗП „ Хидроелектране на Врбасу" а.д Мркоњић Град остаје исти.


Предсједник Надзорног одбора
мр Томислав Тодоровић

Заказана XXXII ванредна сједницa Скупштине акционара

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. ...

Saznajte više
Заказана XXX ванредна сједница Скупштине акционара

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. ...

Saznajte više
Заказана 28. редовна Скупштина акционара

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXVIII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мрк...

Saznajte više
Заказана XXVII редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град је заказао XXVII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град...

Saznajte više
Заказана XXIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXIII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мрк...

Saznajte više
Одлуке са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
Заказана XIX ванредна сједница Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД МРКОЊИЋ ГРАД Број: НО- 13 /18 Датум: 19.2.2018. године На основу члана 34. став 3. и члан...

Saznajte više
Заказана и одржана XIX ванредна сједница Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД МРКОЊИЋ ГРАД Број: НО- 13 /18 Датум: 19.2.2018. године На основу члана 34. став 3. и члан...

Saznajte više
Одлуке са 23. редовне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са 23. редовне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
Заказана 23. редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д

Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град заказао XXIII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Saznajte više
Одлуке са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, одржане дана 14.7.2017. године у Управној згради у Мркоњић Граду

Saznajte više
Заказана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара

Заказана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »