• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Заказана XXVII редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град је заказао XXVII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град,која ће се одржати дана 17.12.2021.године у Управној згради у Мркоњић Граду,улица Светог Саве 13.а,са почетком у 12 часова.

За Скупштину акционара предложен је следећи дневни ред:

1. Избор Предсједника скупштине акционара

2. Именовање Комисије за гласање,записничара и два овјеривача записника

3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање

4. Разматрање и усвајање Извода из записника са XXVI ванредне сједнице Скупштине акционара

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град за 2020.годину,са изјавом     о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања"стандардима корпоративног управљања)

6. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град за 2020.годину

7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора "Grand Thornton" по финансијским извјештајима за 2020.годину

8. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају независног ревизора "Grand Thornton" по финансијским             извјештајима за 2020.годину

9. Доношење одлука о покрићу губитка Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град оствареног у пословној 2020.години

10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовити Холдинг"ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП"Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град

12. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019.године између Мјешовити Холдинг "ЕРС"-МП а.д.Требиње-ЗП "Хидроелектране на     Врбасу"а.д. Мркоњић Град и повезаних лица у смислу Закона о јавним набавкама

13. Доношење одлуке о разрјешењу в.д. чланова Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град

14. Доношење одлуке о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град

15. Доношење одлуке о разрјешењу в.д.чланова Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

16. Доношење одлуке о именовању в.д.чланова Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д.Мркоњић Град

 

Текст сазива са више детаља о Скупштини акционара налази се у прилогу.

 

 

 

Документи за преузимање:
 
Saziv (pdf, 110kb)
Заказана XXXII ванредна сједницa Скупштине акционара

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. ...

Saznajte više
Заказана XXX ванредна сједница Скупштине акционара

На основу члана 34. став 3. и члана 45. тачка 4. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. ...

Saznajte više
Заказана 28. редовна Скупштина акционара

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXVIII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мрк...

Saznajte više
Заказана XXIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXIII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мрк...

Saznajte više
Одлуке са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
Заказана XIX ванредна сједница Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД МРКОЊИЋ ГРАД Број: НО- 13 /18 Датум: 19.2.2018. године На основу члана 34. став 3. и члан...

Saznajte više
Заказана и одржана XIX ванредна сједница Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД МРКОЊИЋ ГРАД Број: НО- 13 /18 Датум: 19.2.2018. године На основу члана 34. став 3. и члан...

Saznajte više
Одлуке са 23. редовне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са 23. редовне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
Заказана 23. редовна сједница Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д

Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град заказао XXIII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Saznajte više
Одлуке са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, одржане дана 14.7.2017. године у Управној згради у Мркоњић Граду

Saznajte više
Заказана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара

Заказана XVIII ванредна сједница Скупштине акционара

Saznajte više
Одлуке са XVII ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке са XVII ванредне сједнице Скупштине акционара

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »