• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Политика квалитета и заштите животне средине

Зависно предузеће „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је од почетка свог пословања имало за циљ достизање лидерске позиције, у свим елементима пословања, у својој бранши, на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Као један од доприноса реализацији тог циља, предузеће је у другој половини 2003. године започело прве активности на увођењу Интегрисаног система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине у складу са захтјевима међународних стандарда ISO 9001 и ISO 14001.

Од 05.04.2004. године, након спроведеног сертификационог аудита од стране овлашћених оцјењивача, испред Аустријске сертификационе куће „Qуалитy Аустриа“, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, стекло је сертификате за Интегрисани систем менаџмента квалитетом и заштитом животне средине. Ово је био први случај да једно предузеће у Републици Српској, којем је примарна дјелатност производња хидроелектричне енергије, постане власник споменутих сертификата.

Прихватањем правила која су прописана овим међународним стандардима, предузеће је поставило себи за циљ стално унапређење како цјелокупног квалитета организације, тако и унапређења заштите животне средине. Овдје је формиран и задржан став предузећа да се у погледу заштите животне средине на првом мјесту задовоље све законске обавезе и да се потом, кроз спровођење политике и циљева заштите животне средине.