• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-964-2/24 од 28.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2024.годину,додјељује пон...

Saznajte više
Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Audi A6 3.0 TDI Quattro)

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку број:07-955-6/24 од 08.04.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила пр...

Saznajte više
Редовно мјесечно испитивање воде за пиће

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-965-10/24 од 03.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Редовно мјесечно узимање узорака и испитивање квалитета воде за пић...

Saznajte više
Гориво

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-848-10/24 од 09.04.2024.године и Оквирни споразум о набавци роба-Гориво за возила возног парка предузећа,додјељује понуђачу ...

Saznajte više
Годишња техничка подршка за надзор и управљање постројењима МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-932-9/24 од 04.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка програмског пакета за надзор и управљање по...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-954-8/24 од 09.04.2024.године и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила,додјељује се са н...

Saznajte više
Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Лот-2 Škoda Octavia Style)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:06-954-9/24 од 09.04.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Ло...

Saznajte više
Каско осигурање возила

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:07-940-10/24 од 04.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Каско осигурање возила,додјељује понуђачу "САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ"д...

Saznajte više
Попуна ормарића прве помоћи

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1133-2/24 од 10.04.2024.године и исправно испостављена фактура за набавку робе-Попуна ормарића прве помоћи,сматраће се уговором.Фа...

Saznajte više
Испитивање елемената квалитета отпадних вода

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-964-2/24 од 28.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Испитивање елемената квалитета отпадних вода које се испуштају из система ...

Saznajte više
Метролошки преглед мјерних трансформатора

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:07-929-5/24 од 27.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Метролошки преглед мјерних трансформатора,додјељује понуђачу МХ ЕРС-ЗД &qu...

Saznajte više
Сервис фискалног принтера

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-937-2/24 од 25.03.2024.године и исправно испостављена фактура за набавку услуге-Сервис фискалног принтера,сматраће се уговором.Фак...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »