• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
Роба за прославу јубилеја

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2034-2/24 од 25.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Роба за прославу јубилеја,додјељује понуђачу Угоститељска радња "ИЗЛЕТ...

Saznajte više
Офталмолошки преглед

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2033-2/24 од 25.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Офталмолошки преглед и диоптријске наочаре,додјељује понуђачу "M&...

Saznajte više
Набавка воде за пиће

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2032-2/24 од 24.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Набавка воде за пиће,додјељује понуђачу "AQUA TIM distribucija"д....

Saznajte više
Набавка намјештаја

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2188-2/24 од 04.07.2024.године и Уговор о набавци роба-Набавка намјештаја за апартман у Неуму,додјељује понуђачу ТР"ОМЕГА&quo...

Saznajte više
Набавка бојлера

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2189-2/24 од 04.07.2024.године и Уговор о набавци роба-Набавка бојлера,додјељује понуђачу ЗТР "НОВА"СП Драженко Лекић,Мр...

Saznajte više
Испитивање на притисак боца из стабилног система за гашење пожара у генератору

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1893-14/24 од 28.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Испитивање на притисак боца из стабилног система за гашење пожара ...

Saznajte više
Сервис дата логера

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2176-2/24 од 03.07.2024.године и Уговор о набавци услуга-Сервис дата логера за оскултациона мјерења,додјељује понуђачу "ЕЛП-и...

Saznajte više
Продужење лиценце за антивирусни софтвер

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2177-2/24 од 03.07.2024.године и Уговор о набавци услуга-Продужење лиценце за антивирусни софтвер,додјељује понуђачу "Дигит&q...

Saznajte više
Електрични апарати за домаћинство

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-2187-2/24 од 04.07.2024.године и Уговор о набавци роба-Електрични апарати за домаћинство,додјељује понуђачу "МГ МИНД"д.о...

Saznajte više
Рекламирање предузећа у спортској дворани

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1727-7/24 од 19.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Рекламирање предузећа у спортској дворани истицањем рекламног банер...

Saznajte više
Спровођење порибљавања на локацији акумулација Бочац и Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1742-7/24 од 12.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Спровођење порибљавања на локацији Бочац и Бочац 2за текућу годину,...

Saznajte više
Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1881-4/24 од 12.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Испитивање ватродојаве,додјељује понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »