• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Рекламирање предузећа у спортској дворани

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1727-7/24 од 19.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Рекламирање предузећа у спортској дворани истицањем рекламног банера са логом предузећа,додјељује понуђачу ЈУ Културно спортски центар "Петар Кочић"Мркоњић Град који је доставио најнижу цијену по понуди од 14.06.2024.године у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а,односно 5.850,00 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: