• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Средства за антикорозивну заштиту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1890-4/24 од 13.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Средства за антикорозивну заштиту,додјељује понуђачу "Тауз"д.о.о.Бања Лука који је доставио најнижу цијену по понуди,број:352 од 03.06.2024.године у износу од 5.726,30 КМ без ПДВ-а,односно 6.699,77 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: