• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила Ауди А6

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1280-7/24 од 14.05.2024.године и Оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190),закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "АУДИ ЦЕНТАР"д.о.о.Бања Лука,по понуди,број:14/24 од 18.04.2024.године на износ од 10.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: