• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Паркирање возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1410-2/24 од 13.05.2024.године и Уговор о набавци услуга-Паркирање возила,додјељује понуђачу Општина Мркоњић Град,који је доставио најнижу цијену по понуди,број:1/24 од 30.04.2024.године у износу од 3.960,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: