• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Неонске сијалице

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Неонске сијалице,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ЕЛНОС БЛ"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 5.982,50 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: