• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Набавка сервера са припадујућом опремом и софтверима

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка сервера са припадајућом опремом и софтверима,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EASTCODE"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 15.583,50 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: