• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Набавка лиценцираног софтвера

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка лиценцираног софтвера,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EASTCODE"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 3.051,28 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: