• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Колективно осигурање радника

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Колективно осигурање радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EUROHERC OSIGURANJE"д.д.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 10.129,08 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: