• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Технички преглед лифта

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Технички преглед лифта,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЈНУ "Институт за заштиту и екологију РС"Бања Лука за понуђену цијену у износу од 600,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: