• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Мониторинг вибрација на МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку Уговор о набавци услуга-Мониторинг вибрација на МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:"Елнос БЛ"д.о.о.Бања Лука (представник групе понуђача)и "ИМП-АУТОМАТИКА"д.о.о.Београд(члан групе понуђача)за понуђену цијену у износу 93.950,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: