• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Преглед и одржавање далековода 35 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Оквирни споразум за набавку услуга-Преглед и одржавање далековода 35 kV,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "МИГ ЕЛЕКТРО"д.о.о.Мркоњић Град на износ од 20.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: