• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Црна металургија

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Црна металургија,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Inter-Com"д.о.о.Зеница на понуђени износ од 7.989,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: