• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(трактор ZETOR PROXIMA,рег.бр.Т67-К-025),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Agrocoop"д.о.о.Кобатовци,Александровац за понуђену цијену у износу од 1.872,40 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: