• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Дигитализација архивске грађе

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Дигитализација архивске грађе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Infinity ADS"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 98.300,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је одлука о избору.

Документи за преузимање: