• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Набавка storage система

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка storage система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "BISCOMMERCE"д.о.о. Бања Лука за ...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на утакмицама ФК „Рудар-Приједор“ Приједор

Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на утакмицама ФК „Рудар-...

Saznajte više
Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мр...

Saznajte više
Периодично испитивање ПП апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Периодично испитивање противпожарних апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Еко Бел" д.о.о....

Saznajte više
Преглед и одржавање далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед и одржавање далековода 35 кV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Конзорцијум: "Миг Елект...

Saznajte više
Набавка батерија за "UPS" уређаје

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Набавка батерија за "UPS" уређаје,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Biscommerce"...

Saznajte više
Показна вјежба ЗНП и ППЗ

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Показна вјежба ЗНП и ППЗ,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у...

Saznajte više
Изнајмљивање дизалице са оператером

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Изнајмљивање дизалица с оператером,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Nik Trade"д.о.о.Мрк...

Saznajte više
Постављање рампе са препрекама

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Услуге постављања рампе са препрекама на приступном путу ка формираној депонији локалитета "Адице-мос...

Saznajte više
Сервис компресора

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Сервис компресора на МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "КПМ Аутомобили...

Saznajte više
Тест умањене вриједности имовине у складу са МРС 36

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Тест умањене вриједности имовине у складу са МРС 36 за 2019.годину,додјељује се најбоље оцијењеном понуђач...

Saznajte više
Набавка рачунарске опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка рачунарске опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Трговинска радња "DOPER-TECH" К...

Saznajte više
... 54 или идите директно на страницу бр. »