• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Испитивање апарата за почетно гашење пожара

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање апарата за почетно гашење пожара,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Im fire security"...

Saznajte više
Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Рафинерија уља Модрича"а.д.Модри...

Saznajte više
Канцеларијски материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Канцеларијски материјал и прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну реха...

Saznajte više
Електронске компоненте

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Електронске компоненте,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Комел"д.о.о.Вогошћа за понуђену цијену ...

Saznajte više
Проширење система видео надзора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Проширење система видео надзора на локацији МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "...

Saznajte više
Остали потрошни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Остали потрошни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Nik Trade"д.о.о.Мркоњић Град за пону...

Saznajte više
Иновирани идејни пројекат соларне електране"Ада поље"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Иновирани идејни пројекат соларне електране"Ада поље",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "E...

Saznajte više
Потрошна роба за службу машинског одржавања

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Потрошна роба за службу машинског одржавања,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "TAUZ"д.о.о.Бања Лу...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке услуга-Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац"

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац",из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у ...

Saznajte više
Сервисирање и одржавање кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање кафе апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"БЕЛ ПРИНТ"д.о.о.Челинац ...

Saznajte više
Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама у складу са прописи...

Saznajte više
Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему за 2023.годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Провјера обрачуна одложених пореза у "SAP ERP"систему за 2023.годину,додјељује се најбоље оцијењеном п...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »