• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Комби VW 8+1 рег.број:Т37-Е-955)

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку број:06-286/24 од 26.01.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Комб...

Saznajte više
Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-287-7/24 од 19.02.2024.године и Уговор о набавци услуга-Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац",додјељује ...

Saznajte više
Резервни дијелови за потребе погонске спремности машина МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-506-9/24 од 16.02.2024.године и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за потребе погонске спремности машина МХЕ "Бочац 2&qu...

Saznajte više
Измештање водоводне мреже на објекту гараже

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-550-2/24 од 15.02.2024.године и Уговор о набавци услуга-Измјештање водоводне мреже на објекту гараже,додјељује понуђачу КП "П...

Saznajte više
Електрични алат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-563-4/24 од 15.02.2024.године и Уговор о набавци роба-Електрични алат,додјељује понуђачу "Тауз"д.о.о.Бања Лука који је д...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила (Audi A6 3.0 TDI Quattro)

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190),из разлога што није достављена нијед...

Saznajte više
Испитивање апарата за почетно гашење пожара

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање апарата за почетно гашење пожара,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Im fire security"...

Saznajte više
Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Рафинерија уља Модрича"а.д.Модри...

Saznajte više
Канцеларијски материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Канцеларијски материјал и прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну реха...

Saznajte više
Електронске компоненте

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Електронске компоненте,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Комел"д.о.о.Вогошћа за понуђену цијену ...

Saznajte više
Проширење система видео надзора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Проширење система видео надзора на локацији МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "...

Saznajte više
Остали потрошни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Остали потрошни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Nik Trade"д.о.о.Мркоњић Град за пону...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »