• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Неонске сијалице

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Неонске сијалице,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ЕЛНОС БЛ"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у...

Saznajte više
Набавка сервера са припадујућом опремом и софтверима

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка сервера са припадајућом опремом и софтверима,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EASTCODE...

Saznajte više
Набавка лиценцираног софтвера

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка лиценцираног софтвера,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EASTCODE"д.о.о.Бања Лука за пону...

Saznajte više
Колективно осигурање радника

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Колективно осигурање радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EUROHERC OSIGURANJE"д.д.Б...

Saznajte više
Технички преглед лифта

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Технички преглед лифта,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЈНУ "Институт за заштиту и екологију РС&quo...

Saznajte više
Мониторинг вибрација на МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку Уговор о набавци услуга-Мониторинг вибрација на МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:"Елнос Б...

Saznajte više
Мјесечни преглед лифта

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Мјесечни преглед лифта,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТРИ БЕСТ"д.о.о.Бања Лука за понуђену ...

Saznajte više
Анализа проблема и израда елабората унапређења система збрињавања отпадних вода

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Анализа проблема и израда елабората унапређења система збрињавања отпадних вода,додјељује се најбоље оцијењеном ...

Saznajte više
Инсталациони материјал и прибор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Инсталациони материјал и прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о.Бања Лука за по...

Saznajte više
Преглед и одржавање далековода 35 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Оквирни споразум за набавку услуга-Преглед и одржавање далековода 35 kV,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "МИГ ЕЛЕ...

Saznajte više
Редовни и периодични технички преглед возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редовни и периодични технички преглед возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "МГ ТЕХНИКА"д.о....

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(трактор ZETOR PROXIMA,рег.бр.Т67-К-025),додјељује се на...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »