• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Еколошка и друштвена одговорност

Систем Хидроелектрана на Врбасу чини једну од најважнијих карика електроенергетског система западне Републике Српске и својим дјеловањем настоји да допринесе развоју локалне заједнице у којој послује. Желимо да успјех нашег предузећа мјеримо не само по оствареним пословним резултатима, већ и по ономе што чинимо за добробит шире локалне заједнице а првенствено Републике Српске.

Хидролекетране Врбасу своје друштвено одговорно пословање спроводе у свим областима живота: култури, спорту, науци, здравству, очувању духовних вриједности, хуманитарним активностима итд.

Наше предузеће нарочито жели да покаже своје друштвено одговорно пословање у најосјетљивијим подручјима живота као што је здравство. Настојимо да се укључимо у што већи број акција за пружање помоћи у лијечењу, а најчешће то чинимо онда када су у питању дјеца.

Посебно смо поносни на Удружење добовољних давалаца крви који окупља велики број радника и који се одазивају на готово сваку акцију добровољног давања крви као и на хитне случајеве када је ова драгоцјена течност потребна.

Један од приоритета Хидроелектрана на Врбасу јесте еколошки одрживо пословање, усклађено са нормативима Европске уније у области заштите животне средине. Низом пројеката које спроводимо показали смо да је заштита животне средине саставни дио стратегије управљања у нашем предузећу.

Посебну пажњу посвећујемо нашим запосленим радницима, као најврједнијем ресурсу предузећа. Безбједност и здравље на раду један је од приоритета Хидроелектрана на Требишњици. Изузетан акценат ставља се на превенцију повреда на раду.

Због бројности и различитости интереса корисника, управљање хидросистемом ХЕ на Врбасу постаје све сложеније. Због тога је била неопходна израда Хидро-Информационог Система слива ријеке Врбас (чија је друга фаза у процесу израде), који ће омогућити оптимално управљање водама ове ријеке уважавајући сложеност и специфичност карактеристика система.

Хидро-Информациони Систем „Врбас“ ће се након завршетка друге фазе израде састојати од скупа софтверских компоненти различите намјене које су изграђене над дистрибуираним релационим базама података, а по свом дизајну оријентисане на корисничку употребу (апликације) или на системско извршавање у реалном времену (сервиси), као и на специјализовано администрирање (офф-лине алати).

У том смислу Хидро-Информациони Систем ће се састојати од следећих подсистема: централног сервера (слоја са подацима који укључује централну базу података, офф-лине алата и он-лине сервиса), могућег већег броја аквизиционих сервера и могућег већег броја серверско-клијентских функционалних цјелина које се називају кориснички подсистеми (који чине кориснички сервер и одређен број специјализованих ХИС програма који као клијенти приступају корисничком серверу).

У смислу овог задатка потребно је да се успоставе четири мјерача нивоа (протицаја) на ријеци Врбас, Црној Ријеци и Угру који ће преко аквизиционог сервера на ХЕ Бочац бити у потпуности имплементирани у Хидроинформациони Систем „Врбас“.